Strona specjalistyczna poświęcona
produktom smarnym

Molykote


MOLYKOTE
firmy Dow Corning to specjalistyczne środki smarne stosowane
wszędzie tam, gdzie występują:

  • ekstremalne temperatury,
  • naciski,
  • wysokie obroty,
  • drgania i wibracje,
  • oraz gdy konieczne jest smarowanie długookresowe lub smarowanie na żywotność.


W ofercie posiadamy smary do łożysk, a także pasty smarowe, montażowe oraz pasty miedziane. Oferujemy również oleje, lakiery ślizgowe, suche substancje smarowe, powłoki antykorozyjne oraz środki penetrujące.

Proszę wybrać dany węzeł smarny po lewej stronie, aby uzyskać informacje o proponowanych środkach smarnych MOLYKOTE.